Algemene voorwaarden - Debla
 [email protected]    +34 952 60 38 85             CONTROLEER UW PRIJS EN BOEKONLINE TEST

Algemene voorwaarden - Debla

  • Home
  • Algemene voorwaarden

Inschrijving

Stap 1: Klik op Comprueba tu precio y reserva en geef vorm aan je verblijf in Debla door de gewenste cursus te kiezen, evenals de accomodatie en het vervoer, indien gewenst. Vul de data in, je persoonlijke gegevens en verzend het formulier.

Stap 2: we sturen je een mail ter bevestiging van je inschrijving.

Stap 3: je kunt ervoor kiezen om de cursus in zijn geheel te betalen of een aanbetaling van 100 € te storten. De inschrijving zal definitief zijn zodra wij deze aanbetaling hebben ontvangen. Als je accomodatie wenst moet je daar een aanbetaling van 80 € voor doen. Deze aanbetalingen worden van het totaalbedrag afgetrokken. Als betalingsmethode kun je een overschrijving per bank kiezen. De maximale termijn om middels overschrijving per bank te betalen is een week vanaf het moment dat je de email van bevestiging hebt ontvangen. Indien de overschrijving per bank geschiedt komt de commissie die de bank rekent voor jouw rekening.

Stap 4: zodra de betaling is geschied sturen wij je een mail ter bevestiging van de betaling, evenals een handleiding voor de student en informatie met betrekking tot accommodatie en vervoer.


Bankgegevens

Banco Sabadell –  IBAN: ES6900817439590001315737 BIC: BSAB ESBB

Betalingsvoorwaarden:  het definitieve bedrag dient middels overschrijving per bank gedaan te worden voordat de cursus begint of vóór de eerste dag van de cursus middels creditcard of contant.


Kortingen

Raadpleeg de diverse opties met betrekking tot een korting. (Vanwege een recommandatie, omdat je student bent, enz.) De kortingen zijn niet cumulatief.

Annuleringsvoorwaarden

Het annuleringsbericht dient schriftelijk aan de school gezonden te worden. De datum van de e-mail is de datum van de annulering.

Voor de reserveringen die voor 2021 gemaakt zijn gelden de volgende voorwaarden:

Als je je verblijf 40 dagen voorafgaand aan de aanvang van de cursus annuleert betalen wij je het geheel voldane bedrag terug min 60 € voor administratiekosten. Als je later annuleert houdt Debla de aanbetaling in, maar betaalt de school je het restant terug indien je het hele bedrag betaald hebt voordat de cursus begonnen is. Als je het hele bedrag voor de cursus en voor de accommodatie vóór aanvang van de cursus betaald hebt, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • tussen 14 en 7 dagen vóór aanvang van de cursus: Debla houdt 25% van het betaalde bedrag in.
  • annelering minder dan 7 dagen vóór aanvang van de cursus: Debla houdt 50% in van het betaalde bedrag.

Voor alle opties kan de cursus zonder kosten uitgesteld worden of kan een cursus in online veranderd worden. Na aanvang van de cursus kan Debla geen enkel bedrag terugbetalen dat voor de cursus of de accommodatie voldaan is.

Voor reserveringen gemaakt voor andere jaren gelden de volgende voorwaarden:

Als je je verblijf 40 dagen voorafgaand aan de aanvang van de cursus annuleert betalen wij je het geheel voldane bedrag terug min 60 € voor administratiekosten. Als je later annuleert houdt Debla de aanbetaling in, maar betaalt de school je het restant terug indien je het hele bedrag betaald hebt voordat de cursus begonnen is. Als je het hele bedrag voor de cursus en voor de accommodatie vóór aanvang van de cursus betaald hebt, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • tussen 15 en 30 dagen vóór aanvang van de cursus: Debla houdt 25% van het betaalde bedrag in.
  • tussen 8 en 14 dagen vóór aanvang van de cursus: Debla houdt 50% van het betaalde bedrag in.
  • tussen 4 en 7 dagen vóór aanvang van de cursus : Debla houdt 75% van het betaalde bedrag in.

Als je minder dan 4 dagen vóór aanvang van de cursus annuleert, houdt Debla het betaalde bedrag in zijn geheel in. Zodra de cursus begonnen is kan Debla geen enkel bedrag voor de cursus of de accommodatie terugbetalen.

Cursussen

Debla garandeert dat alle aangeboden cursussen gegeven worden.

Debla ziet er voortdurend op toe dat de lessen ter plaatse gegeven worden met strikte onderwerping aan, en met naleving van de maatregelen die de Overheid bepaald heeft op het gebied van preventie en hygiëne (afstand, enz.). Genoemde preventie is op elke soortgelijke noodsituatie of veiligheidssituatie op het gebied van de gezondheid van toepassing.

Indien genoemde normen niet nageleefd zouden kunnen worden kan de instelling in geval van nood en in ieder geval als de Overheid maatregelen tot afzondering en/of stopzetting van de economische activiteit neemt, de lessen in situ geheel of gedeeltelijk vervangen voor lessen online zonder dat dat een prijsverandering voor de cursus inhoudt.

Wijziging van de modaliteit van in situ lessen voor virtuele lessen, gebaseerd op bovenvermelde omstandigheden of vanwege force majeure, houdt geen enkele verandering in van de tarieven die door de leerling/e voldaan dienen te worden. Bij het bepalen van de prijs voor de cursus is rekening gehouden met genoemde omstandigheden.

De leerling/e verklaart te zijn geïnformeerd met betrekking tot het Anti Covid Protocol, toegepast door Debla, en de verplichtingen die daarmee verband houden. De leerling/e verplicht zich tot het naleven van deze normen en accepteert dat naleving ervan een fundamentele voorwaarde is om hem/haar tot Debla te kunnen toelaten.

Hoe dan ook, de leerling/e is verantwoordelijk om naar Debla te gaan, voorzien van de beschermingsmiddelen die de autoriteiten van de gezondheidszorg bepalen (mondkapjes, enz.) Debla kan eventueel bepalen dat er extra beveilingsmiddelen nodig zijn (zoals b.v. handschoenen). De leerling/e draagt de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen en het gebruiken van deze middelen.

Debla kan elke leerling die niet aan de veiligheidsmaatregelen voldoet de toegang tot de lokalen weigeren.

Accommodatie

Als je in een woning of flat verblijft die je met anderen deelt, moet je de eerste dag een borgsom betalen van 30 € die op de dag van vertrek wordt terugbetaald nadat er gecheckt is of de accommodatie in dezelfde staat verkeert als toen je je intrek nam. Als je om een bepaalde reden tijdens je verblijf van accommodatie wilt veranderen, raadpleeg ons dan.

Verzekeringen

De school kan een zorgverzekering en een reisannuleringsverzekering voor je afsluiten tegen beperkte bijkomende kosten. Indien je meer informatie wenst, neem dan contact met de school op: [email protected]

De verantwoordelijke personen van het centrum zijn Kirsten Steensbjerre y Miguel Ochoa.

Debla