Warunki ogólne - Debla
 [email protected]    +34 952 60 38 85             OBLICZ CENĘ I ZAREZERWUJTEST ONLINE

Warunki ogólne - Debla

Rejestracja

Naciśnij przycisk  Oblicz cenę i zarezerwuj i wybierz twój kurs, zakwaterowanie i inne usługi. potwierdź daty przyjazdu, wypełnij formularz danych osbowych i wyślij formularz. W tym momencie będziesz mógł wybrać jedną z następujących opcji:

  • nie płacić nic, w takim przypadku prześlemy Ci potwierdzenie z instrukcjami dotyczącymi płatności.
  • wpłać kaucję (100 € za kurs i 80 € za zakwaterowanie), a my wyślemy Ci potwierdzenie.
  • zapłacić za cały pobyt kartą kredytową.
  • wybrać przelew bankowy jako metodę płatności. W przypadku przelewu prowizję bankową pokrywa student.

Po dokonaniu płatności prześlemy Ci potwierdzenie mailowo, gdy ją otrzymamy, a także informacje dla przyszłego ucznia oraz informacje dotyczące zakwaterowania i transferu.


Dane bankowe

Banco Sabadell –  IBAN: ES6900817439590001315737 BIC: BSAB ESBB

Warunki płatności: ostateczna kwota musi zostać wpłacona przelewem bankowym lub kartą przed rozpoczęciem kursu lub pierwszego dnia kursu kartą kredytową lub gotówką.


Zniżki

Sprawdź różne opcje rabatów. (zniżka studencka, z polecenia itd.). Rabaty nie sumują się.

Warunki anulowania

Zamiar anulowania musi być przekazany szkole pisemnie. Data wysłania wiadomości jest datą anulowania.

W przypadku anulowania kursu warunki anulowania są następujące:

· Jeśli anulujesz ponad 15 dni przed rozpoczęciem kursu: zwrócimy 100% wpłaconej kwoty

· Jeśli anulujesz od 14 do 7 dni przed rozpoczęciu kursu: zwrócimy 75% wpłaconej kwoty

· Jeśli anulujesz od 0 do 6 dni przed rozpoczęciu kursu: zwrócimy 50% wpłaconej kwoty

W każdej z opcji kurs można bezpłatnie zmienić daty kursu lub przekształcić w kurs online. Po rozpoczęciu kursu Debla nie zwraca żadnej kwoty zapłaconej za kurs lub zakwaterowanie.

Kursy

Debla gwarantuje realizację wszystkich oferowanych kursów.

Debla zapewnia że zajęcia w szkole są prowadzone według wytycznych władz publicznych w zakresie prewencji i higieny (odpowiednia odległość itp.). Zasady te będą miały zastosowanie do każdej innej analogicznej sytuacji zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa.

Jeżeli zasady te nie mogą być przestrzegane, w razie potrzeby i w przypadku jeśli władze zastosują jakikolwiek środek ograniczenia i / lub zaprzestania działalności gospodarczej, ośrodek może całkowicie lub częściowo zamienić naukę w klasie na zajęcia online bez zmiany ceny kursu.

Zmiana trybu szkolenia na online, w oparciu o powyższe okoliczności lub działanie siły wyższej, nie pociągnie za sobą żadnych zmian w opłatach, które ma uiścić student. Okoliczności te zostały wzięte pod uwagę przy ustalaniu ceny kursu.

Student oświadcza, że ​​został poinformowany o Protokole Anty- Covid wdrożonym przez Deblę oraz o zobowiązaniach, jakie są dla niego nałożone. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu i akceptuje fakt, że jego przestrzeganie jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dostępu do szkoły Debla.

W każdym przypadku student będzie odpowiedzialny za udanie się do szkoły pod warunkiem posiadania środków ochrony ustalonych przez władze sanitarne (maski itp.). Debla może ustanowić dodatkowe środki ochronne oprócz tych wymaganych przez władze (rękawice itp.. Za ich nabycie i używanie odpowiada uczeń.

Debla może odmówić dostępu do swoich obiektów każdemu uczniowi, który nie przestrzega środków ochrony.

Zakwaterowanie

Jeśli mieszkasz w mieszkaniu dzielonym w pierwszym dniu zajęć musisz wpłacić depozyt w wysokości 50€, który zostanie Ci zwrócony przy wyjeździe po upewnieniu się, że mieszkanie jest w takim samym stanie, jak w dniu przyjazdu. Jeśli z jakiegoś powodu chcesz zmienić zakwaterowanie w trakcie pobytu, skontaktuj się z nami.

Ubezpieczenie

Szkoła oferuje ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od anulacji za dodatkową opłatą. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze szkołą: [email protected]

Osoby odpowiedzialne: Kirsten Steensbjerre i Miguel Ochoa.

Debla