LÆR SPANSK AF DE BEDSTE LÆRERE

Deblas team består af entusiastiske fagfolk, som går højt op i deres arbejde og som benytter enhver lejlighed til at videreuddanne sig. Alle vore lærere har selvfølgelig spansk som modersmål, og derudover har de meget erfaring i at undervise og være sammen med alle typer elever, i alle aldre og med alle typer af nationaliteter. Alt personalet på Debla er i konstant kontakt med eleverne. Hos Debla tilbyder vi alle elever en individualiseret analyse af deres sprogbehov, så eleverne bliver involverede og ansvarlige for deres egen indlæringsproces.

Egne Materialer

I mere end 45 år har vi arbejdet med vores eget materiale og bøger. Vores materiale fornyes konstant og opdateres løbende i forbindelse med teknologiens udvikling.

Vores lærere opfordrer eleverne til at tale spansk fra den første dag.

Alumnos en el curso

Niveauer

På Debla har vi seks niveauer i overensstemmelse med den europæiske fællesramme (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Varighed af lektioner

Hver lektion varer 50 minutter, mens privatlektioner varer 60 minutter.

Elever i klassen

Vi stræber efter maks. at have 8 personer pr./hold, hvorimod gennemsnittet er 5-6 personer. Hvis der kun er én eller to personer på et hold, forbeholder vi os retten til at reducere timerne. Dog, selvom der kun er én person til et bestemt niveau, opretter vi et hold til vedkommende.

Jeg starter kurser

De fleste af vore kurser starter hver mandag. Startdatoer for absolutte begyndere: 8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 11/3, 18/3, 8/4, 22/4, 6/5, 13/5, 27/5, 10/6, 24/6, 8/7, 15/7, 5/8, 26/8, 2/9, 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11

Undervisningstider

Formiddag eller eftermiddag.

Helligdage 2024

1/1, 28/2, 29/3, 1/4, 1/5, 15/8, 19/8, 9/9, 1/11, 6/12, 9/12

Datoer for DELE- eksamen

16/2, 12/4, 18/5, 12/7, 13/9, 18/10, 23/11

Datoer for 50+ kurset

8/4, 13/5, 16/9, 14/10

Datoer for CCSE-eksamen

25/1, 29/2, 21/3, 25/4, 30/5, 27/6, 25/7, 26/9

Nyttig information

*Hver mandag begynder nye hold. Alle elever tager en mundtlig og skriftlig test inden opholdet for at bestemme sprogniveauet. Minimumsalderen er 14 år.

Helligdage

* På officielle helligdage er der ingen undervisning. Men hvis der i en uge er to helligdage, får man en af dem kompenseret

PRISEN INKLUDERER:

CERTIFIKAT

På Debla udsteder vi to typer certifikater. Et af certifikaterne er et bevis på, at du har gennemført det ønskede kursus og hvilket niveau, du har opnået. Det andet certifikat er et bevis på, at du har bestået temaerne, som du har gennemgået på kurset i overensstemmelse med vores læseplan og bestemmelserne fra “El Instituto de Cervantes”, som Debla er certificeret af. For at få dette certifikat skal du deltage i mindst 80% af undervisningen. Debla er anerkendt af “El Instituto de Cervantes”, men hvis du har brug for et officielt diplom, anbefaler vi dig at tage en officiel DELE- eller SIELE-eksamen.