Información sobres nuestros cursos de español - Debla
 [email protected]    +34 952 60 38 85             CONTROLEER UW PRIJS EN BOEKONLINE TEST

Información sobres nuestros cursos de español - Debla

  • Home
  • Algemene informatie over de cursussen

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE CURSUSSEN

LEER SPAANS MET DE BESTE LERAREN

Het team van Debla bestaat uit enthousiaste professionals die van hun werk houden en altijd willen blijven leren. Ons docerend personeel beschikt over een gedegen opleiding en heeft veel ervaring in het onderwijs en met studenten van verschillende nationaliteiten. Alle leraren zijn afgestudeerd en gespecialiseerd in het onderwijs van het Spaans als vreemde taal.

Ons team staat continu in contact met de leerlingen. In Debla analyseren we de persoonlijke behoeftes van elke student. Wij betrekken hem/haar in zijn/haar eigen leerproces en stellen hem/haar zelf verantwoordelijk.

Sinds meer dan 42 jaar werken wij met onze eigen boeken en ons eigen materiaal. Het lesmateriaal wordt continu vernieuwd en bijgewerkt, waarbij wij altijd rekening houden met de kenmerken van onze studenten en de constante ontwikkeling van de technologieën.
Onze leraren stimuleren de leerlingen om vanaf de eerste dag Spaans te spreken.

Wij beschikken over 6 niveaus in overeenstemming met het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Elke les duurt 50 minuten en de privélessen 60 minuten.

Het maximale aantal leerlingen per groep is 8. Gemiddeld 5/6.

In het geval een groep slechts uit 1 of 2 personen bestaat, behouden wij ons het recht voor om de cursusuren te reduceren. Al is er slechts 1 persoon voor een bepaald niveau, dan creëren we toch de groep.

KALENDER 2022

Aanvang cursussen

Alle maandagen

Lesrooster

’s Morgens of ’s middags (kan variëren)

Feestdagen

6.1. – 28.2. – 15.4. – 18.4. – 2.5. – 15.8. – 22.8. – 8.9. – 12.10. – 1.11. – 6.12. – 12.12. – 26.12.

Officieel examen DELE

18.2. – 1.4. –  21.5. – 1.7. – 9.9. – 7.10. – 19.11.

Data cursus 50+ 

18.4. – 16.5. – 26.9. – 24.10.

Officieel examen CCSE

27.1. – 24.2. – 31.3. – 28.4. – 26.5. – 30.6. – 28.7. – 29.9. – 27.10. – 24.11.

*Elke maandag gaan nieuwe cursussen Spaans van start. Alle leerlingen maken een toets om hun niveau te kunnen bepalen. Deze toets vindt buiten het lesrooster plaats. De minimumleeftijd is 14 jaar.

*Op officiële feestdagen wordt er geen les gegeven. Als er echter in een week twee feestdagen zijn, wordt één van de lessen ingehaald.

DE CURSUS IS INCLUSIEF:

BEWIJS VAN DEELNAME EN RENDEMENT

Debla geeft twee soorten certificaten af. Het bewijs van deelname dat Debla afgeeft verklaart dat je de cursus waarvoor je je hebt ingeschreven bijgewoond hebt en vermeldt het niveau dat je hebt bereikt. Het bewijs van rendement verklaart dat je met succes de cursus op het door onze school toegekende niveau hebt afgerond in overeenstemming met het leerplan dat afgestemd is op de normen van het Cervantesinstituut. Voor het verkrijgen van een van de twee certificaten is het noodzakelijk dat je 80% van de lessen hebt bijgewoond. De door Debla afgegeven certificaten hebben geen officiële geldigheid. Als je een officieel diploma nodig hebt bevelen we je aan een officieel examen zoals DELE of SIELE af te leggen.

STUDIEPUNTEN (ECTS) VOOR CURSUSSEN SPAANS IN DEBLA

Je kunt nu studiepunten verkrijgen door een cursus Spaans in Debla te volgen!

De Katholieke Universiteit San Antonio (UCAM) en de Vereniging van Spaanse scholen voor buitenlanders in Andalusië (EEA) werken samen op het gebied van geldigverklaring en afgifte van diploma’s. De EEA heeft een akkoord met de universiteit gesloten, dankzij welk de cursussen voor buitenlanders, gegeven door scholen die lid van de EEA zijn, gehomologeerd worden met studiepunten ECTS.

De Katholieke Universiteit San Antonio (UCAM) is een privé universiteit in de stad Guadalupe in de provincie van Murcia, in 1996 opgericht op initiatief van de Universitaire Stichting San Antonio. De UCAM beschikt over een belangrijke catalogus van officiële diploma’s van de eerste, tweede en derde cyclus. Speciale aandacht wordt besteed aan de Eigen Diploma’s en aan de Scholen voor Beroepsopleiding. De UCAM werkt nauw samen met diverse scholen en beroepsverenigingen op lokaal en nationaal niveau en met het bedrijfsleven.

Eigen diploma’s met betrekking tot de Cursussen Spaans, gegeven door Debla en geldig verklaard en afgegeven door de UCAM:

Cursus* Studiepunten ECTS Duur Uren (per week)
Intensief A1 3 2 weken 20 bijgewoonde lesuren
Intensief A2 6 4 weken 20 bijgewoonde lesuren
Intensief B1 6 4 weken 20 bijgewoonde lesuren
Intensief B2 9 6 weken 20 bijgewoonde lesuren
Intensief C1 9 6 weken 20 bijgewoonde lesuren
Intensief C2 9 6 weken 20 bijgewoonde lesuren

*Cursus ter plaatse of online
Voor meer informatie en prijzen kun je een mail sturen aan [email protected].

Debla