Algemene informatie
over de cursussen

LEER SPAANS MET DE BESTE LERAREN

Het team van Debla bestaat uit enthousiaste professionals die van hun werk houden en altijd willen blijven leren. Ons docerend personeel beschikt over een gedegen opleiding en heeft veel ervaring in het onderwijs en met studenten van verschillende nationaliteiten. Alle leraren zijn afgestudeerd en gespecialiseerd in het onderwijs van het Spaans als vreemde taal. Ons team staat continu in contact met de leerlingen. In Debla analyseren we de persoonlijke behoeftes van elke student. Wij betrekken hem/haar in zijn/haar eigen leerproces en stellen hem/haar zelf verantwoordelijk.

Eigen materialen

Sinds meer dan 45 jaar werken wij met onze eigen boeken en ons eigen materiaal. Het lesmateriaal wordt continu vernieuwd en bijgewerkt, waarbij wij altijd rekening houden met de kenmerken van onze studenten en de constante ontwikkeling van de technologieën.
Onze leraren stimuleren de leerlingen om vanaf de eerste dag Spaans te spreken.

Alumnos en el curso

Niveaus

Wij beschikken over 6 niveaus in overeenstemming met het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Duur lessen

Elke les duurt 50 minuten en de privélessen 60 minuten.

Studenten in de klas

Het maximale aantal leerlingen per groep is 8. Gemiddeld 5/6. In het geval een groep slechts uit 1 of 2 personen bestaat, behouden wij ons het recht voor om de cursusuren te reduceren. Al is er slechts 1 persoon voor een bepaald niveau, dan creëren we toch de groep.

Aanvang cursussen

Alle maandagen. Startdata voor absolute beginners: 8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 11/3, 18/3, 8/4, 22/4, 6/5, 13/5, 27/5, 10/6, 24/6, 8/7, 15/7, 5/8, 26/8, 2/9, 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11

Lesrooster

’s Morgens of ’s middags (kan variëren)

Feestdagen 2024

1/1, 28/2, 29/3, 1/4, 1/5, 15/8, 19/8, 9/9, 1/11, 6/12, 9/12

Officieel examen DELE

16/2, 12/4, 18/5, 12/7, 13/9, 18/10, 23/11

Data cursus 50+

8/4, 13/5, 16/9, 14/10

Officieel examen CCSE

25/1, 29/2, 21/3, 25/4, 30/5, 27/6, 25/7, 26/9

Bruikbare informatie

*Elke maandag gaan nieuwe cursussen Spaans van start. Alle leerlingen maken een toets om hun niveau te kunnen bepalen. Deze toets vindt buiten het lesrooster plaats. De minimumleeftijd is 14 jaar.

Vakantie

*Op officiële feestdagen wordt er geen les gegeven. Als er echter in een week twee feestdagen zijn, wordt één van de lessen ingehaald.

DE PRIJS OMVAT:

BEWIJS VAN DEELNAME EN RENDEMENT

Debla geeft twee soorten certificaten af. Het bewijs van deelname dat Debla afgeeft verklaart dat je de cursus waarvoor je je hebt ingeschreven bijgewoond hebt en vermeldt het niveau dat je hebt bereikt. Het bewijs van rendement verklaart dat je met succes de cursus op het door onze school toegekende niveau hebt afgerond in overeenstemming met het leerplan dat afgestemd is op de normen van het Cervantesinstituut. Voor het verkrijgen van een van de twee certificaten is het noodzakelijk dat je 80% van de lessen hebt bijgewoond. De door Debla afgegeven certificaten hebben geen officiële geldigheid. Als je een officieel diploma nodig hebt bevelen we je aan een officieel examen zoals DELE of SIELE af te leggen.