Hiszpański
+ Aktywności

Kurs intensywny + zajęcia dodatkowe

Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które oprócz nauki jezyka chcą nauczyć się czegoś nowego lub pogłębić swoją wiedzę w danym temacie. Wszystkie nasze kursy mają wiele zajęć praktycznych i są uzupełnieniem kursu intensywnego. Nasz intensywny kurs języka hiszpańskiego składa się z 4 godzin dziennie i obejmuje generalne aspekty języka. Uczymy na wszystkich poziomach od początkującego do zaawansowanego. Praca na zajęciach jest zwiększona o 1,5 godziny pracy w domu.

1. Gastronomia

Nasz kurs gastronomiczny jest przezaczony dla wszystkich, którzy chcą poznać kuchnię andaluzyjską i jej typowe potrawy. W kursie mogą uczestniczyć studenci wszystkich poziomów. Kurs obejmuje warsztaty wprowadzające z hiszpańskiej gastronomii oraz 2 aktywności gastronomiczne.

2. Taniec

Nasz kurs tańca przeznaczony jest dla tych studentów, którzy chcą rozszerzyć swój kurs hiszpańskiego o zajęcia taneczne związane z kulturą hiszpańską i latynoską: flamenco, salsy i bachaty. W kursie mogą uczestniczyć studenci wszystkich poziomów.

3. Gitara

Nasz kurs gry na gitarze jest przeznaczony dla tych studentów, którzy są zainteresowani poszerzeniem swojego kursu o praktykę gry na gitarze hiszpańskiej. W kursie mogą uczestniczyć studenci wszystkich poziomów.

4. Kurs literatury

Kurs literatury jest przeznaczony dla tych studentów, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy o literaturze hiszpańskiej i latynoamerykańskiej od jej początków do najbardziej aktualnych nurtów. Aby przystąpić do tego kursu, zaleca się znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B1.

5. Kurs biznesowy

Kurs biznesowego hiszpańskiego jest przeznaczony dla tych studentów, którzy z wyboru lub potrzeby są zainteresowani nauką języka hiszpańskiego w biznesie i chcą poznać zwyczaje biznesowe w kulturze hiszpanskiej. Zaleca się osiągnięcie co najmniej poziomu B1 aby uczestniczyć w tym kursie.
CO JEST WLICZONE W CENĘ:

GASTRONOMIA
/ TANIEC

Hiszpański + Aktywnościbr (Kurs intensywny+ 115€)

1 tydzień
115€

GITARA / LITERATURY,
/ BIZNESOWY

Hiszpański + Aktywnościbr (Kurs intensywny+ 160€)

1 tydzień
160€