Contact


    Clausule met betrekking tot de bescherming van gegevens van persoonlijke aard. In overeenstemming met hetgeen voorzien is in de Organieke Wet 15/1999 van 13 december op bescherming van gegevens van persoonlijke aard (LOPD) informeren wij je dat de door jou verstrekte gegevens opgenomen worden in een bestand van Debla, cursussen Spaans, naar behoren ingeschreven in het register van het Spaanse Agentschap voor Persoonsgegevens met het doel taken uit te voeren inzake commercieel beleid en facturering. Gegevens met zakelijk karakter worden vertrouwelijk behandeld. Debla, cursussen Spaans, verbindt zich ertoe de documenten waartoe zij toegang heeft op getrouwe en zorgvuldige wijze te bewaren. Tevens verplicht Debla zich ertoe dat noch de documenten noch de informatie van die documenten waar de school toegang toe heeft als gevolg van de verleende service, onder geen enkel beding bij derden terechtkomen, behalve indien daartoe toestemming is verleend. Zoals voorzien in artikel 15 en de volgende van de LOPD kun je je rechten tot toegang, annulering, verzet en/of rectificatie uitoefenen door middel van een e-mail aan [email protected] of door middel van een brief gericht naar: Debla. Cursussen Spaans, Camino del Monte 23, 29016 Málaga, Spanje. Meer hierover

    Bij twijfel kun je gerust contact met ons opnemen:

    Wij spreken: