Online cursussen spaans | Debla | Spaans leren
 [email protected]    +34 952 60 38 85             CONTROLEER UW PRIJS EN BOEKONLINE TEST

Online cursussen spaans | Debla | Spaans leren

  • Home
  • Online cursussen spaans

ONLINE CURSUSSEN SPAANS

GEEF JE NU OP EN BEGIN AANSTAANDE MAANDAG MET JE CURSUS

 

JE BENT NOG OP TIJD!

ONLINE CURSUS SEMI-INTENSIEF

Aantal lesuren: 10* + 10 uur thuisstudie
Niveaus: A1-C1
Aanvangsdatum: iedere maandag
Algemeen Spaans

*In het geval zich slechts 1 of 2 personen voor een groep hebben opgegeven behouden wij ons het recht voor de lesuren te reduceren.

PRIJZEN
1 week 115€
2 weken 222€
3 weken 315€
4 weken 400€

 

Raadpleeg hier de details van onze cursussen

WAT IS IN DE PRIJS INBEGREPEN?

 

– Lessen met de leraar via Zoom
– Test om je niveau te bepalen
– Certificaat van deelname
– Tests en oefeningen
– Examens
– Spelletjes
– Teksten van liedjes
– Korte lessen
– Vocabulaire
– Filmpjes
– Podcasts

115€

ONLINE CURSUS SEMI-INTENSIEF
1 week

 

Aantal lesuren: 10 lesuren + 10 uur thuisstudie

Niveaus: A1-C1

Aanvangsdatum: Iedere maandag

Inbegrepen: Aantekeningen, virtuele middelen, activiteiten, chats, tests, oefeningen, toetsen, filmpjes.

115€

222€

ONLINE CURSUS SEMI-INTENSIEF
2 weken

 

Aantal lesuren: 20 uur + 20 uur thuisstudie

Niveaus: A1-C1

Aanvangsdatum: Iedere maandag

Inbegrepen: Aantekeningen, virtuele middelen, activiteiten, chats, tests, oefeningen, toetsen, filmpjes.

222€‬

ONLINE CURSUS CONVERSATIE

Duur: 2 of 4 weken
Aanvang cursus: iedere week
Cursus: wekelijks 2 lessen van 90 minuten elk*
Niveaus: tussenliggend en gevorderd

*De school behoudt zich het recht voor om de tijdsduur van de les tot 60 minuten te beperken indien er 3 of minder deelnemers zijn.

 

PRIJS:

2 weken 80€
4 weken 150€

Leerstof cursus conversatie

 

Onderwerpen conversatie, aangepast aan de niveaus van de cursus

Vocabulaire, gebaseerd op de onderwerpen van de conversatie en het niveau van de cursus

⇨ Het in praktijk brengen van communicatietechnieken

⇨ Het in praktijk brengen van communicatieprocessen, aangepast aan het niveau van de cursus.

Spelletjes om de communicatietechnieken te stimuleren.

Debatten

80€

ONLINE CURSUS CONVERSATIE

2 weken

 

Aantal uren: 6uur.

Niveaus: Tussenliggend en gevorderd

Aanvangsdatum: Iedere week

Inbegrepen: debatten, activiteiten, chats, oefeningen, spelletjes …

 

Raadpleeg hier de details van onze cursussen

80€

CURSUS DELE ONLINE

5 uur per week les per videoconferentie waarin de noodzakelijke technieken ontwikkeld worden om de diverse toetsen met succes af te leggen.

 

10 uur per week dient de student zelfstandig te werken.

 

Duur: minstens 2 weken. Eke week wordt gewerkt met de toetsen voor de diverse vaardigheden:

 

PRIJS:

2 weken 295€

4 weken 560€

1. Maandag: leesvaardigheid.
2. Dinsdag: schrijfvaardigheid.
3. Woensdag: luistervaardigheid.
4. Donderdag: mondelinge expressie en interactie.
5. Vrijdag: Viernes: herhaling en simulatie van een van de examens.

 

● 2 uur studiebegeleiding per week
Voorafgaand test om het niveau te bepalen, zowel mondeling als schriftelijk.
Gesprek alvorens de cursus te volgen om de doelstellingen van de student vast te stellen en zijn sterke en zwakke punten te kennen om het examen met succes af te kunnen leggen.
● Onze leraren beschikken over de erkenning van examinatoren van DELE

295€

CURSUS DELE ONLINE
2 weken

 

Aantal lesuren: 10 lesuren + 20 uur thuisstudie + 4 uur studiebegeleiding

Niveau: DELE

Aanvangsdatum: iedere week

Inbegrepen: Aantekeningen, virtuele middelen, activiteiten, chats, tests, oefeningen, toetsen, filmpjes.

295€

PRIVÉ LES ONLINE

Aantal lesuren:  variabel
Niveaus: A1-C1
Aanvangsdatum: variabel

Algemeen Spaans, voorbereiding op DELE, Spaans voor specifieke doeleinden

Lesuren: aan te passen aan de wensen van de student

PRIJZEN

1 uur: 38 €
Meer dan 10 uur, 34 € per uur

 

Raadpleeg hier de details van onze cursussen

WAT IS IN DE PRIJS INBEGREPEN?

 

– Lessen met de leraar via Zoom
– Test om je niveau te bepalen
– Certificaat van deelname
– Tests en oefeningen
– Examens
– Spelletjes
– Teksten van liedjes
– Korte lessen
– Vocabulaire
– Filmpjes
– Podcasts

190€

PRIVÉ LES ONLINE
5 lessen

 

Aantal lesuren: 5 uur + 10 uur thuisstudie
Niveaus: A1-C1

Aanvangsdatum: Variabel

Inbegrepen: Aantekeningen, virtuele middelen, activiteiten, chats, tests, oefeningen, toetsen, filmpjes.

190€

INTENSIEVE CURSUS ONLINE

Aantal lesuren:  20* + 10 uur thuisstudie
Niveaus: A1-C1
Aanvangsdatum: Elke maandag

Algemeen Spaans

 

Homologatie cursus ter verkrijging van ECTS studiepunten.

 

*In het geval er slechts 1 of 2 personen voor een groep zijn behouden wij ons het recht voor om de tijden van de cursus te reduceren.

PPRIJZEN:
1 week 190€
2 weken 370€
3 weken 528€
4 weken 665€

 

Raadpleeg hier de details van onze cursussen

WAT IS IN DE PRIJS INBEGREPEN?

 

– Lessen met de leraar via Zoom
– Test om je niveau te bepalen
– Certificaat van deelname
– Tests en oefeningen
– Examens
– Spelletjes
– Teksten van liedjes
– Korte lessen
– Vocabulaire
– Filmpjes
– Podcasts

190€

ONLINE CURSUS INTENSIEF
1 week

 

Aantal lesuren: 20 lesuren + 10 uur thuisstudie

Niveaus: A1-C1

Aanvangsdatum: Iedere maandag

Inbegrepen: Aantekeningen, virtuele middelen, activiteiten, chats, tests, oefeningen, toetsen, filmpjes.

190€

370€

ONLINE CURSUS INTENSIEF
2 weken

 

Aantal lesuren: 40 uur + 20 uur thuisstudie

Niveaus: A1-C1

Aanvangsdatum: Iedere maandag

Inbegrepen: Aantekeningen, virtuele middelen, activiteiten, chats, tests, oefeningen, toetsen, filmpjes.

370€

…OF KIES VOOR EEN CURSUS DIE GEHEEL AAN JOUW WENSEN IS AANGEPAST

HOE WORDEN DE CURSUSSEN ONLINE GEGEVEN?

– Videoconferentie
– Leraren als vanouds
– Dezelfde leerstof als van de intensieve cursus in het leslokaal
– Eigen materiaal
– Gebruik van nieuwe technologieën
– Aantekeningenen virtuele middelen
– Activiteiten in groepsverband, per stel of individueel
– Chat

Probeer het; de eerste les is gratis! 

Vereisten: internetverbinding, test om het niveau te bepalen, uitgevoerd door Debla.

 

WAAR KAN IK ME OPGEVEN?
Je kunt je gratis opgeven op onze website: 

Debla