Contact - Debla
 info@debla.com    +34 952 60 38 85             CONTROLEER UW PRIJS EN BOEKONLINE TEST

Contacto

NEEM CONTACT MET ONS OP

Contact


Clausule met betrekking tot de bescherming van gegevens van persoonlijke aard. In overeenstemming met hetgeen voorzien is in de Organieke Wet 15/1999 van 13 december op bescherming van gegevens van persoonlijke aard (LOPD) informeren wij je dat de door jou verstrekte gegevens opgenomen worden in een bestand van Debla, cursussen Spaans, naar behoren ingeschreven in het register van het Spaanse Agentschap voor Persoonsgegevens met het doel taken uit te voeren inzake commercieel beleid en facturering. Gegevens met zakelijk karakter worden vertrouwelijk behandeld. Debla, cursussen Spaans, verbindt zich ertoe de documenten waartoe zij toegang heeft op getrouwe en zorgvuldige wijze te bewaren. Tevens verplicht Debla zich ertoe dat noch de documenten noch de informatie van die documenten waar de school toegang toe heeft als gevolg van de verleende service, onder geen enkel beding bij derden terechtkomen, behalve indien daartoe toestemming is verleend. Zoals voorzien in artikel 15 en de volgende van de LOPD kun je je rechten tot toegang, annulering, verzet en/of rectificatie uitoefenen door middel van een e-mail aan info@debla.com of door middel van een brief gericht naar: Debla. Cursussen Spaans, Camino del Monte 23, 29016 Málaga, Spanje. Meer hierover

Bij twijfel kun je gerust contact met ons opnemen:

 

 Ons mailadres: info@debla.com

 Telefonisch (van maandag tot vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur): +34 952 603 885

Whatsapp: +34 638 603 490

Dringende zaken: +34 638 603 490

Skype:  escueladebla

Adres: Camino del Monte, 23 , 29016 Málaga

Wij spreken:
Debla